Beverley Vermeulen

Psychologisch centrum temse

Groepspraktijk psychologen

Een psycholoog is iemand met een universitair Master diploma in de psychologie. Elke psycholoog heeft dus dezelfde basisopleiding genoten. Dit is een wettelijk beschermde titel, dus niet iedereen kan zich zomaar 'psycholoog' noemen. Een klinisch psycholoog is een psycholoog gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg.BEVERLEY VERMEULEN


Ik ben Beverley Vermeulen, afgestudeerd als Master in de Klinische Psychologie (Vrije Universiteit Brussel). Ik begeleid kinderen, jongeren, jongvolwassenen van 7 tot 25 jaar, alsook hun ouders (zie hieronder “doelgroep” voor verdere toelichting).


Ik ben psychotherapeut i.o. aan de UAntwerpen, waar ik een postgraduaatopleiding volg in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren. Dit houdt in dat de aangeboden therapie wordt aangepast aan de specifieke noden en behoeften van elke cliënt. Deze bepalen het doel, het tempo en de manier van werken. Om dit te kunnen tewerkstellen, zal elke begeleiding starten met het vaststellen van de zorgen, de moeilijkheden en de behoeften van de cliënt. Vervolgens zal er in onderling overleg gezocht worden naar de hulpverlening die het beste aansluit bij de cliënt.


De reden voor aanmelding kan heel verschillend zijn. Mogelijke problematieken waarvoor ik psychologische begeleiding aanbied bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn:

  • Angsten
  • Emotionele of stemmingsproblemen
  • Gedragsproblemen (bv. ADHD, woedebuien)
  • Problemen met hechting, slaapproblemen, eetproblemen of somatoforme problemen
  • Problemen met zichzelf, zelfbeeld, zelfvertrouwen
  • Problemen op school
  • Stress
  • Zelfverwondend gedrag


Daarnaast is er de mogelijkheid om ouders te ondersteunen bij opvoedingsvragen en/of psycho-educatie aan te bieden.


Doelgroep:

Kinderen vanaf 7 jaar

Speltherapie is de vorm van therapie die het beste aansluit bij de communicatiemogelijkheden van een kind. Het is voor kinderen niet makkelijk om over hun problemen te praten. Spel is een nuttige aanvulling op de vaak nog onvoldoende woordenschat om te communiceren of bepaalde moeilijkheden dat het kind ervaart. Een kind toont voornamelijk via spel wat het ervaart. Aan de hand van spel bestaat de mogelijk om bepaalde ervaringen een plaats te geven, dingen te verwerken, te experimenteren met nieuw gedrag, …


Jongeren en jongvolwassenen tot en met 25 jaar

Tijdens de adolescentie gebeuren heel wat veranderingen en moeten jongeren een heleboel keuzes maken die niet steeds evident zijn en die tot problemen kunnen leiden. Elke jongere verschilt en elke context is anders, daarom ga ik steeds samen met de jongeren op zoek om een aanpak te vinden die het best aansluit bij wat voor hen werkt en waar ze zich goed bij voelen. De therapeutische relatie met de jongere is voor mij van primair belang.


Ouderbegeleiding

Aangezien ouders en hun kinderen samen een gezin vormen en dus samen moeten leven, worden ouders steeds betrokken in de begeleiding van hun minderjarig kind. Afhankelijk van de leeftijd en de noden kan dit verschillen in frequentie. Tijdens ouderbegeleiding wordt aandacht geschonken aan de vragen, opvattingen en vaardigheden van ouders. Het doel is om de positie van de ouders te versterken in functie van de groei en ontwikkeling van het kind.


 

Naast psychologische begeleiding, bestaat ook de mogelijk tot diagnostisch onderzoek: intelligentieonderzoek, aandacht- en concentratie onderzoek en uitgebreide belevingsonderzoeken.


 

Diploma’s:

 

Master in de Klinische Psychologie (VUB, 2016)

Studiedag Opzettelijke zelfverwonding bij jongeren: Recente inzichten in behandeling en begeleiding

Deelname onderzoek WISC-V-NL

Postgraduaat Integratieve opleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte psychotherapie voor kinderen en jongeren (UA, 2017-2021)


Consultaties (enkel op afspraak):

Woensdag: 13:30 - 21u30 


Afspraak maken?

0487/10 70 33
Copyright @ All Rights Reserved