Julie Maes

Psychologisch centrum temse

Groepspraktijk psychologen

Een psycholoog is iemand met een universitair Master diploma in de psychologie. Elke psycholoog heeft dus dezelfde basisopleiding genoten. Dit is een wettelijk beschermde titel, dus niet iedereen kan zich zomaar 'psycholoog' noemen. Een klinisch psycholoog is een psycholoog gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg.JULIE MAES


Ik ben Julie Maes, afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven als master in de klinische psychologie en psychodiagnosticus in opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel.

Als psychologe richt ik mij hoofdzakelijk op een schematherapeutische aanpak. Schematherapie is een werkzame techniek bij terugkerende patronen en klachten door te kijken naar vroegere ervaringen en hoe deze jou gevormd hebben tot de persoon die je nu bent. In schematherapie werk ik met je samen om deze belemmerende patronen te herkennen, daarmee aan de slag te gaan en deze te vervangen door gezonde alternatieven. Een belangrijk onderdeel is tevens om leegtes en tekorten van voordien te herstellen.


Dit proces vertrekt vanuit een empathische houding langs mijn kant van waaruit het nodig is cliënten te tonen hoe zij belemmerende patronen deels zelf in stand houden. Dit gebeurt steeds met begrip en respect voor jouw persoon en situatie. Zo doorbreken we samen enkele vicieuze cirkels. Binnen het therapeutische proces hecht ik bijzondere waarde aan een begripvol klimaat waarin de cliënt zich comfortabel voelt.


Naast een therapeutische aanbod is er de mogelijkheid tot gespecialiseerde psychodiagnostiek. Afgestemde individuele therapie start immers met een correcte individuele diagnostiek. Ook wanneer de therapie stagneert kan het van bijzondere waarde zijn om via psychodiagnostisch onderzoek te exploreren waaraan dit ligt. Mijn onderzoeken zijn gestoeld op kennis en ervaring en focussen zich op diepgaande persoonlijkheidsdiagnostiek, autismeonderzoek, intelligentieonderzoek, algemene klachtenanalyse, neuropsychologisch onderzoek, enzovoort.


Voorts ben ik geschoold als hartcoherentietrainer ten behoeve van stress en burn out. Meer info onder de rubriek ‘Hartcoherentie’.


Volwassenen met diverse klachten kunnen bij mij terecht voor individuele therapie:

-Depressie

-Stress / burn out

-Persoonlijkheidsproblematieken

-Angst en paniekklachten

-Innerlijke conflicten

-Onzekerheid

-…


Diploma’s:

Master in de klinische psychologie (KU Leuven)

Psychodiagnostiek (VUB)

Hartcoherentietraining (individueel en groepen)


Diverse eendaagse opleidingen en congressen betreffende schematherapie, stress/burn out en psychodiagnostiek.


Consultaties PCT (enkel op afspraak):

Zaterdag: 09:00 – 13:00


Afspraak maken?

julie@psychologischcentrumtemse.be

0475/58 27 62


Copyright @ All Rights Reserved