Lies Pittoors

Psychologisch centrum temse

Groepspraktijk psychologen

LIES PITTOORS


Ik ben Lies, afgestudeerd als orthopedagoog aan de UGent. Na mijn studies heb ik korte tijd onderzoek verricht, waarna ik de overstap heb gemaakt naar klinisch werk binnen ontwennings- en oriëntatiecentra. Hier werk ik met cliënten met een verslaving aan illegale middelen, vaak in combinatie met bijkomende psychische of gedragsproblemen.


Als orthopedagoog vind ik het belangrijk om wetenschappelijk onderbouwde methoden en technieken te hanteren. Daarom koos ik voor een specialisatie binnen de (Cognitieve) Gedragstherapie en startte ik de vierjarige vorming aan de Universiteit van Gent. Deze therapievorm is bewezen effectief te zijn voor een brede waaier van psychische klachten. Samen gaan we op zoek naar hoe jij anders kan reageren op situaties en hoe we kunnen oefenen met nieuw, beter passend gedrag of anders leren kijken naar gebeurtenissen. Het doel is negatieve gedachten en gevoelens beter te leren beheersen en je gedrag beter af te stemmen op wat je op langere termijn wilt bereiken. Om dit trachten te bereiken werken we als een team samen, waarbij ook van jou verwacht wordt om thuis actief aan de slag te gaan. Hiertoe kan het zijn dat ik soms opdrachten zal meegeven voor tussen de sessies, waar we vervolgens samen op kunnen verder bouwen.


Bij mij kan je terecht voor begeleiding omtrent:


  • Middelenmisbruik (alcohol, illegale middelen)
  • Middelenmisbruik bij een naaste
  • Angst
  • Stress en piekergedachten
  • Somberheid, depressieDiploma's:

Master in Pedagogische Wetenschappen – Orthopedagogiek (UGent)

Certificaat Signs of Safety (Prakticum)

Credit Psychiatrie (UGent)

Permanente Vorming Gedragstherapie Volwassenen io. (UGent)


Lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT).

Geregistreerd orthopedagoog bij de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO). 

Consultaties (enkel op afspraak):

Dinsdag: 18:00 - 22:00


Afspraak maken?

0471/ 43 45 91
Een psycholoog is iemand met een universitair Master diploma in de psychologie. Elke psycholoog heeft dus dezelfde basisopleiding genoten. Dit is een wettelijk beschermde titel, dus niet iedereen kan zich zomaar 'psycholoog' noemen. Een klinisch psycholoog is een psycholoog gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg.Copyright @ All Rights Reserved