Niveau 0
NIVEAU 0VERKENNENDE CONSULTATIE

Contreet betekent dit:

    • Vlottere instroom 
    • Minimale wachtlijst
    • We willen drempelverlagend werken


OPMERKING: binnenkort starten we met een nieuw agendasysteem. Gelieve te mailen (onthaal@psychologischcentrumtemse.be) of bellen (03/771 03 31) voor een afspraak. Het oude agendasysteem is niet meer in werking! 


Op dit niveau 0 kan u zelf een afspraak inplannen.


U kan zelf een online afspraak inboeken. Klik op volgende knoppen:


Afspraak maken voor volwassenen:  


Afspraak maken voor kinderen / jongeren: 

        Afspraak maken specifiek voor testonderzoek:                             

        (Intelligentie-onderzoek, ASS, AD(H)D,...)


Na de online boeking krijgt u een mail met de bevestiging. Daarna krijgt u opnieuw een mail met een online-vragenlijst. Gelieve deze correct in te vullen. Het is heel wat invulwerk, maar het helpt ons veel sneller te kunnen werken.


Onze psychologen hebben hierin een adviserende rol omtrent het verder te volgen parcours in de geestelijke hulpverlening: niveau 1, 2 of 3.  Het is niet zo dat u alle niveaus hoeft te doorlopen. Daarnaast krijgt u een een inschatting van de huidige wachttijden. 


Let op: de verkennende consultatie vervangt geen intakegesprek !


Toch een probleem/vraag bij de online-boeking: 03/771 03 31