Diagnostiek

DIAGNOSTIEK


Diagnostisch onderzoek bij kinderen, jongeren & volwassenen


Psychodiagnostiek is een specialiteit in de psychologie waarin men een nauwkeurige diagnose maakt van de persoonlijkheid, een ziektebeeld, of bepaalde problemen in kaart kan brengen. Hiervoor maakt men gebruik van vragenlijsten, observaties, tests en interviews.

Om een gerichtere kijk te kunnen bieden op zulke vragen kan een diagnostisch onderzoek een meerwaarde zijn.

Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen naast het aanbod psychotherapie een eerste screening laten uitvoeren binnen onze praktijk. Voor de verdere diagnosevorming is er een nauwe samenwerking met een aantal psychiaters in de nabije omgeving. 

Werking:

1.


In het intakegesprek wordt er uitgebreid bevraagd welke klachten er gescreend moeten worden.  De psycholoog doet op basis van dit gesprek een voorstel naar verder onderzoek.

2.


Het eigenlijke onderzoek heeft plaats.

3.


Na het onderzoek volgt een adviesgesprek waarin de resultaten worden besproken. 

Intelligentie-onderzoek


In ons centrum kan een intelligentieonderzoek bij kinderen vanaf 2,5 jaar tot 16jaar.

Om terugbetaling te krijgen voor een logopedie behandeling, vereist het RIZIV dat kinderen een voldoende hoog IQ cijfer hebben (hoger dan 85). Om dit te meten is er een IQ onderzoek nodig met behulp van een gecertifieerde IQ-test.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)


Een onderzoek bestaat uit gesprekken en verschillende psychologische testen. Dit onderzoek kan bij kinderen en jongeren.

Een screening bij volwasssenen.

Attention Deficit Hyper Activity disorder (ADHD)


ADHD is een gedragsstoornis die wordt gekenmerkt door een concentratietekort (aandachtsstoornissen), impulsiviteit (ze handelen zonder eerst te overwegen wat de consequenties zijn) en/of hyperactiviteit (overactief).

 

Persoonlijkheidsonderzoek


We bekijken wat het ‘profiel’ is van uw persoonlijkheid. Wat zijn uw sterkere en uw zwakkere kanten. Daarnaast kan een persoonlijkheidsonderzoek u helpen om te begrijpen waarom bepaalde dingen lopen zoals ze lopen en dat maakt het misschien gemakkelijker bepaalde dingen te accepteren óf te veranderen.

Neuropsychologisch onderzoek


Het onderzoek bestaat uit vragen en opdrachten die nagaan of er stoornissen zijn in de cognitieve functies. Voorbeelden zijn: waarneming, aandacht, oriëntatie in tijd en ruimte, geheugen, taalgebruik en logisch denken.

 

Overig onderzoek


Daarnaast bieden we nog verscheidene kleinere onderzoeken aan: klasobservatie, schooloverleg, belevingsonderzoek, spelobservatie, korte screening van multidimensionele klachten,...