Diagnostiek
Contact

Psychologisch centrum temse

Groepspraktijk psychologen

DIAGNOSTIEK


Diagnostisch onderzoek bij kinderen, jongeren & volwassenen


Psychodiagnostiek is een specialiteit in de psychologie waarin men een nauwkeurige diagnose maakt van de persoonlijkheid, een ziektebeeld, of bepaalde problemen in kaart kan brengen. Hiervoor maakt men gebruik van vragenlijsten, observaties, tests en interviews.

Om een gerichtere kijk te kunnen bieden op zulke vragen kan een diagnostisch onderzoek een meerwaarde zijn.

Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen naast het aanbod psychotherapie een eerste screening laten uitvoeren binnen onze praktijk. Voor de verdere diagnosevorming is er een nauwe samenwerking met een aantal psychiaters in de nabije omgeving. 

Volwassenen


Korte diagnostiek

Bv. stressklachten, copinggedrag, ernst van depressie,...


Uitgebreide diagnostiek

Bv. persoonlijkheidsonderzoek, multidimensionele klachten, intelligentieonderzoek,...


Kinderen & jongeren


Korte diagnostiek


bv. korte screening van vragenlijsten, ontwikkelingsanamnese, spelobeservatie, klasobservatie, ...

kinderen & jongeren


Uitgebreide diagnostiek


bv. uitgebreide ontwikkelingsanamnese, belevingsonderzoek, aandacht- en concentratieonderzoek, plannings-en organisatieonderzoek, ... 

Werking:

1.


In het intakegesprek wordt er uitgebreid bevraagd welke klachten er gescreend moeten worden.  De psycholoog doet op basis van dit gesprek een voorstel naar verder onderzoek.

2.


Het eigenlijke onderzoek heeft plaats.

3.


Na het onderzoek volgt een adviesgesprek waarin de resultaten worden besproken. 

Copyright @ All Rights Reserved