Niveau 3
NIVEAU 3


'Ik heb ernstige klachten en ik wens uitgebreide begeleiding op te starten'

Dit niveau bestaat uit 2 mogelijkheden:


1) Uitgebreide diagnostiek:


Er wordt een intakegesprek afgenomen.

Na de intake worden een aantal zorgvuldig gekozen tests en

vragenlijsten geselecteerd.

Kostprijs voor uitgebreide diagnostiek is afhankelijk van

wat wordt aangeboden: screening per vragenlijst,

ontwikkelingsanamnese, spelobservatie, klasobservatie, aandacht-en concentratieonderzoek, intelligentieonderzoek,… 

Kostprijs voor een grondig adviesgesprek: € 75,00

 

2) Uitgebreide begeleiding:

Er wordt een intakegesprek afgenomen.

De eigenlijke behandeling kan bestaan uit gesprekken, vaardigheidstraining, therapie via spel, ouderbegeleiding,… en dit duurt zolang dit nodig, gewenst en/of mogelijk is.

De kostprijs voor een therapeutisch gesprek bedraagt €65,00


Elke andere opdracht in kader van de begeleiding wordt verrekend aan €65/u. (verslaggeving, schooloverleg,…).


Op dit niveau 3 kan je zelf geen afspraak inplannen. Deze wordt ingepland via de verkennende consultatie op niveau 0 door een psycholoog die je gericht doorverwijst.