Koppels en gezinnen

Al onze psychologen zijn Master in de Klinische Psychologie, daarnaast is er een diversiteit in specialisatieopleidingen en ervaring. Alle Psychologen zijn lid van de Belgische Federatie Psychologen en/of lid van de Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen en zijn erkend door de Psychologencommissie.


Koppels en gezinnen


 

Relatietherapie


In de relatietherapie maken we ruimte om te spreken over de moeilijkheden, de conflicten of frustraties ten aanzien van elkaar. We richten ons op de emoties, het begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie. We brengen de typerende communicatie- en gedragspatronen in jullie relatie in kaart, en helpen jullie bij het benoemen van emoties, kwetsuren en behoeftes binnen deze patronen. Een gesprek met een neutrale professional kan klaarheid brengen, zodat je samen opnieuw een weg vindt in je relatie. Jullie bouwen er aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken. De therapeut luistert naar ieders beleving en zoekt doorheen de verschillen naar de gezamenlijke belangen en de sterke kanten van de relatie. Ook de beslissing om een langdurige relatie of huwelijk stop te zetten kan onderwerp zijn van relatietherapie.

 

 


Gezinstherapie


In ons leven zijn er verschillende fasen waar een gezin doorgaat. Denk hierbij aan: de geboorte van een eerste kind, opgroeiende tieners, of kinderen die het ouderlijk huis verlaten, maar ook aan omgaan met een gewijzigde gezinssituatie na echtscheiding, nieuw samengesteld gezin of verlies van een gezinslid. Wanneer zulke  aanpassingen moeizaam verlopen en voor aanhoudende of steeds terugkerende conflicten zorgen kan gezinstherapie zinvol zijn. De gezinstherapeut brengt samen met jullie de kwetsuren aan het licht, maar focust ook op de krachten van jullie gezin om negatieve patronen te doorbreken. In de gezinstherapie zoeken we samen met alle gezinsleden naar een weg die de kwaliteit van het gezinsleven verbetert of opnieuw installeert.