Jongeren

Al onze psychologen zijn Master in de Klinische Psychologie, daarnaast is er een diversiteit in specialisatieopleidingen en ervaring. Alle Psychologen zijn lid van de Belgische Federatie Psychologen en/of lid van de Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen en zijn erkend door de Psychologencommissie.


Jongeren

De adolescentiefase verwijst naar de overgangsperiode van kind naar volwassene. Onze samenleving verwacht veel van onze huidige generatie jongeren en jongvolwassenen.  Je moet heel wat belangrijke beslissingen nemen zoals kiezen wat je wil studeren, wat je wil doen van werk, waar je gaat wonen, partner keuze, enzovoort.

Wanneer dit niet lijkt te lukken, kan dit leiden tot gevoelens van onmacht, falen en soms eenzaamheid. Het start bij de puberteit in de middelbare school en we kunnen er als twintiger nog steeds mee worstelen. Het gaat gepaard met heel wat lichamelijke, cognitieve en emotionele veranderingen en uitdagingen. Deze kunnen door de jongere ervaren worden als verwarrend, chaotisch en beangstigend. Relaties met belangrijke anderen zoals de ouders en vrienden en vriendinnen krijgen een andere invulling. Dit alles met als einddoel het bereiken van een zekere autonomie.

Wanneer dit niet lijkt te lukken, kan dit leiden tot gevoelens van onmacht, eenzaamheid en falen. Psychologische begeleiding kan een grote steun betekenen voor jongeren die het gevoel hebben vast te zitten. Soms kunnen enkele gesprekken al helpen, soms vraagt therapie wat meer tijd. Steeds gaan we kijken naar wat jij nodig hebt en waar jij je best bij voelt.