Lena Spaenjaers
Contact

Psychologisch centrum temse

Groepspraktijk psychologen

LENA SPAENJAERS


Ik ben Lena Spaenjaers. Ik studeerde af als klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel. Mijn grootste doel: kinderen en jongeren begeleiden in een moeilijke periode/ervaring. Ik heb uitgebreide ervaring in verschillende problematieken, mijn passie is groot en samen wil ik proberen om jouw doel te bereiken.


Bij mij kunnen kinderen/ jongeren & jongvolwassenen (leeftijd 3-30jaar) terecht met verschillende problematieken:


 • Autismespectrumstoornis: begeleiding + psycho-educatie
 • AD(H)D: begeleiding + psycho-educatie
 • Ouderbegeleiding rond het leren omgaan met een bepaalde diagnose bij kind/jongere + psycho-educatie
 • Gedrags- en ontwikkelingsmoeilijkheden
 • Trauma
 • Verlies
 • Angst
 • Stress
 • Zelfbeeld
 • Emotieregulatie


Daarnaast kunnen kinderen en jongeren of jongvolwassenen bij mij ook terecht met diagnostische vragen: geen enkel onderzoek is hetzelfde. Ik tracht op voorhand zo goed mogelijk  te bespreken hoeveel onderzoek momenten ongeveer nodig zijn en wat de kostprijs is.


Intelligentieonderzoek:

  • In functie van terugbetaling taal voor logopedische onderzoek.
  • In functie van onderzoek naar leerstoornissen, hoog/zwak begaafdheid of ontwikkelingsstoornis.
  • In functie van studeren. Sterktes en zwaktes in kaart brengen en kijken van waar moeilijkheden in studieresultaten komen


Aandacht- en concentratieonderzoek:


  • In functie van onderzoek naar moeilijkheden in het houden/selecteren/switchen/... van aandacht.
  • In functie van screening naar AD(H)D

Belevingsonderzoek:

  • In functie van onderzoek naar beperkingen in sociale cognitie, verbeelding,...
  • Onderzoek naar autismespectrumstoornis (ASS)

Tot slot kunnen leerlingen/studenten uit het lager onderwijs, secundair onderwijs, hogeschool en universiteit bij mij terecht voor begeleiding in hun studie:

 • Bijles: wiskunde, talen, wetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis, statistiek / Kennis dyslexie, dysorthografie, dyscalculie
  • Huiswerkbegeleiding
  • Leren Leren


  Diploma's:


  Master in de klinische psychologie, optie levenslooppsychologie (VUB)

  Bachelor in de Toegepaste Psychologie (Thomas More)

  Certificaat interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg (IPSIG) (Thomas More, 2015)   Wens je meer info?

  lena@psychologischcentrumtemse.be

   

  Een psycholoog is iemand met een universitair Master diploma in de psychologie. Elke psycholoog heeft dus dezelfde basisopleiding genoten. Dit is een wettelijk beschermde titel, dus niet iedereen kan zich zomaar 'psycholoog' noemen. Een klinisch psycholoog is een psycholoog gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg.  Copyright @ All Rights Reserved